ÁTVEZETÉS A KÖZFOGLALKOZTATÁSBÓL –NEA-TF-17-SZ- 0481

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósítjuk meg projektet, mely keretében 10 közfoglalkoztatott számára, 5 hónapon keresztül megpróbálunk segítséget nyújtani, hogy a közfoglalkoztatásból kitörve elhelyezkedhessen a normál munkaerő piacon.

 A program keretében a kiválasztott személyek részt vesznek egy 3 napos kompetenciafejlesztő tréningen, ahol az alábbi témákban mélyülhetnek el: önismeret, együttműködés, asszertív kommunikáció, komfortzónából való kitörés akadályai és lehetőségei, motiváció, egyéni készségek és képességek fejlesztési lehetőségei

5 hónapon keresztül napi 4 órában alkalmazunk egy segítőt, aki:

  • lehetséges munkáltatókkal kapcsolatot épít
  • segít az önéletrajz készítésben
  • állásinterjúra felkészít
  • menedzseli az eseteket
  • ügyintézésekben segítséget nyújt
  • tanácsot ad, felkészít

A projektben 1 fő coach segíti a bevont személyeket szükség szerint az irányvonalak kijelölésében és a kitűzött célok megvalósításában.

EREDMÉNYEINK:

Sikerrel zárult az” ÁTVEZETÉS A KÖZFOGLALKOZTATÁSBÓL” program

A Fordulópont Közhasznú Egyesület programjában azt vállalta, hogy 5 hónapon keresztül segítséget nyújt10 közfoglalkoztatott számára a normál munkaerő piacon történő elhelyezkedésben. Projektünk elején egy toborzás során 242 közfoglalkoztatottat tájékoztattunk a lehetőségről, ebből 22 fő érdeklődött komolyabban.

A kiválasztásnál a motiváltságot vettük figyelembe. A bevont 10 főnek a projekt elején egy 3 napos kompetenciafejlesztő tréninget tartottunk. Egy 4 órás munkatárs valamint eseti jelleggel egy coach segítette a közfoglalkoztatottakat, hogy kitűzött céljaikat elérjék.

A program kezdeti eredményeinek hamar híre ment, és többen megkerestek, hogy szeretnék segítségünket kérni. Nem utasítottuk el őket, és a program keretében, a 10 kiválasztott személyen kívül, számukra is megpróbáltunk segítséget biztosítani.

Az általunk bevont 10 fő tekintetében 6 fő a normál munkaerő piacon dolgozik, 1 fő képzésre iratkozott be. 3 főnél saját döntésük miatt, nem tudtunk eredményt elérni, a felkínált lehetőségekkel nem éltek egy alkalommal sem, a kapcsolatot is csak nehezen tudtuk tartani velük.

A program keretében segítséget nyújtottunk még 18 főnek, akik közül 9 személynek segítettünk elhelyezkedni, 2 főnek az érettségi elindításában nyújtottunk segítséget, 1 fő képzésre jutott be általunk, 6 személynek be van adva az önéletrajza, elhelyezkedésük folyamatban van.

A projekt összeredményeként elmondhatjuk, hogy jelenleg 7 korábban közfoglalkoztatott kitört a közmunka világából és a normál munkaerőpiacon dolgozik, 2 személy szakmát nyújtó képzésre jár. Programunk plusz hozadéka, hogy 6 korábban nem közfoglalkoztatott, de munkanélküli személy segítségünkkel szintén elhelyezkedett és dolgozik.

Az „Átvezetés a közfoglalkoztatásból” pályázati programunk sikeres és eredményes volt. A 7 dolgozó és 2 képzésre járó volt közfoglalkoztatott, élő példája annak, hogy a közmunka világából ki lehet törni és el lehet helyezkedni a normál munkaerő piacon.

Szeretném megköszönni mindazoknak, akik projektünk eredményeinek elérésében partnerséget vállaltak, segítségünkre voltak.

A projektről készült kisfilmünk itt megtekinthető: