Alapszabályban megfogalmazott célok:

 1. Az egyesület célja a hátrányos helyzetben lévők, különösen munkanélküliek, romák, szenvedélybetegséggel és pszichiátriai betegséggel élők, megváltozott munkaképességűek, veszélyeztetett gyermekek, idősek, fogyatékkal élők segítése érdekében szociális és gyermekvédelmi tevékenység folytatása, a társadalmi beilleszkedésük elősegítése érdekében.
 2. A szegénység következtében méltatlan körülmények között élő családok segítése.
 3. A fiatal generációt célzó preventív jellegű, szabadidős, kulturális, sport programok, valamint társadalmi beilleszkedésüket elősegítő programok támogatása.
 4. Társadalmi egészségnevelés támogatása.
 5. A hátrányos helyzetű gyermekek tanulásában való segítése, tehetséges fiatalok támogatása, táboroztatása.
 6. Szociális szolgáltatások, területfejlesztési feladatok ellátása, előtérbe helyezve a hátrányos helyzetű kistérségeket.
 7. Esélyegyenlőségi programok támogatása, megvalósítása.
 8. Az emberi élet védelme melletti tevékenységek, ide értve az abortusz egyénre gyakorolt lélektani hatásaira és ennek társadalmi következményeire való figyelemfelhívás, prevenció támogatása.
 9. Rehabilitációs és védett munkahelyek kialakítása.
 10. A határon túli együttműködések és ezek keretében megvalósuló programok támogatása.
 11. Foglalkoztatottság, illetve a foglalkoztathatóság növelése, munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedést elősegítő célzott programok támogatása.
 12. Az egyén és közösség érdekeinek képviselete, védelme, a jogszerűtlen bánásmódra való figyelemfelhívás.
 13. Az oktatás és a képzés folyamatában az igényesség, a korszerűség, a munkaerő-piaci tervezés, az információáramlás, valamint a korszerű intézmény- és eszközrendszer kialakításának támogatása. Az egy életen át történő tanulás során a foglalkoztathatóság növelése, az aktív állampolgári lét megteremtésének segítése.
 14. Társadalomtudományi kutatások végzése, szükségletfelmérések készítése.
 15. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitációs tevékenység: szűrő programok, tanácsadó napok szervezése, célzott iskolai prevenciós programok szervezése, készségfejlesztő foglalkozások, egyéni tanácsadás biztosítása, drogprevenciós programok, sport programok szervezése, életmód programok szervezése, egészséggel kapcsolatos ismeretek sajtó útján történő átadása.
 16. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítését célzó programok megvalósítása: hátrányos helyzetű rétegek számára szervezett foglalkoztatást elősegítő csoportfoglalkozások, védett munkahely kialakításának támogatása, tréningek szervezése, mentori tevékenység biztosítása.
 17. Tradicionális keresztény erkölcsi értékek képviselete, az egyesület minden tevékenységében.