A projekt rövid leírása:

15 szegénységben élő család számára nyújtunk segítséget a program során.

Célunk, hogy a bevont családok életében pozitív változás következzen be, megtanulják felismerni saját erőforrásaikban lévő lehetőségeiket, elsajátítsanak olyan életvezetési készségeket, mely kimozdíthatja őket jelenlegi rossz helyzetükből. Fontos, hogy megtanuljanak élni a lehetőségeikkel, a negatív tapasztalatok vagy eddig használt rossz személet miatt kialakult depresszív, lemondó, apatikus hozzáállásuk megváltozzon. Dologi segítség (adományok, segély)helyett, hosszú távon szeretnénk segíteni képessé tenni őket a változások elérésére, utat mutatva a szegénységből való kitörési lehetőségeikre.

Tevékenységek:

– Mentori program: 1 mentort alkalmazunk a programban 10 hónapon keresztül. Feladata a családok életének aktív nyomon követése, segítése. Célunk a bevont családok esetében a családi kapcsolati háló megerősítése, a felnőtt korúak aktívvá tétele (munkába vagy képzésbe helyezés). A családok jövőképének javítása, azáltal hogy képessé válnak saját életük céltudatosabb irányítására.

A segítő mentor munkáját önkéntes(ek) fogják támogatni, elsősorban a munkalehetőségek, képzések folyamatos monitorozásával.

A program során ingyenes pszichológiai, pszichiátriai és addiktológiai tanácsadást biztosítunk a bevontak számára.

– Megalapozó tábor: A bevont családokból 15 személy egy 3 napos önismereti, készség és képességfejlesztő megalapozó táborban vehet részt. Ez a programelem a projekt első felében valósul meg, mivel megalapozza a mentor hatékony munkáját. A tábor célja a hosszabb távú eredményes segítői munka megalapozása, új személet közvetítése.