Kiút a szegénységből – (NEA-TF-14-SZ-0128)

A projekt rövid leírása:

 

15 szegénységben élő család számára nyújtunk segítséget a program során.
Célunk, hogy a bevont családok életében pozitív változás következzen be, megtanulják felismerni saját erőforrásaikban lévő lehetőségeiket, elsajátítsanak olyan életvezetési készségeket, mely kimozdíthatja őket jelenlegi rossz helyzetükből. Fontos, hogy megtanuljanak élni a lehetőségeikkel, a negatív tapasztalatok vagy eddig használt rossz személet miatt kialakult depresszív, lemondó, apatikus hozzáállásuk megváltozzon. Dologi segítség (adományok, segély)helyett, hosszú távon szeretnénk segíteni képessé tenni őket a változások elérésére, utat mutatva a szegénységből való kitörési lehetőségeikre.
Tevékenységek:
Mentori program: 1 mentort alkalmazunk a programban 10 hónapon keresztül. Feladata a családok életének aktív nyomon követése, segítése. Célunk a bevont családok esetében a családi kapcsolati háló megerősítése, a felnőtt korúak aktívvá tétele (munkába vagy képzésbe helyezés). A családok jövőképének javítása, azáltal hogy képessé válnak saját életük céltudatosabb irányítására.
A segítő mentor munkáját önkéntes(ek) fogják támogatni, elsősorban a munkalehetőségek, képzések folyamatos monitorozásával.
A program során ingyenes pszichológiai, pszichiátriai és addiktológiai tanácsadást biztosítunk a bevontak számára.
Megalapozó tábor: A bevont családokból 15 személy egy 3 napos önismereti, készség és képességfejlesztő megalapozó táborban vehet részt. Ez a programelem a projekt első felében valósul meg, mivel megalapozza a mentor hatékony munkáját. A tábor célja a hosszabb távú eredményes segítői munka megalapozása, új személet közvetítése.
Képek

2015.03.31 1500 – Kiút a szegénységből projektzáró rendezvény

2015.02.14 – Ruhaadomány osztás

2015 – Munkahelyteremtő program (tájékoztató)

2015 – Team megbeszélések (Kiút a szegénységből)

2014.12.16 – Karácsonyi ünnepség

2014.09.24 – Munkahelyteremtő program (tesztírás)

2014 – Team megbeszélések (Kiút a szegénységből)

2014.09.05 – Ruhaosztás

FOKKE csoportok

2014.07.17. – Megalapozó tábor Tokaj

2014.05.09. 1400 – Kiút a szegénységből projektnyitó